Prihláška do asociácie

Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov združuje profesionálnych prekladateľov a tlmočníkov

Výhody členstva

 • kontakty s kolegami z celého Slovenska
 • profesionálne zastupovanie záujmov prekladateľov a tlmočníkov
 • prístup k databáze glosárov a k neverejnému diskusnému fóru
 • možnosť vlastnej internetovej prezentácie
 • informácie o aktuálnych témach relevantných pre našu profesiu
 • možnosti ďalšieho vzdelávania
 • využitie loga SAPT vo vašej oficiálnej komunikácii s klientmi

Podmienky získania členstva

Poskytovanie tlmočníckych a/alebo prekladateľských služieb na základe aspoň jedného z týchto oprávnení:

 • živnostenského oprávnenia 
 • zápisu v obchodnom registri
 • akreditácie konferenčného tlmočníka pri medzinárodných inštitúciách
 • zamestnanec na pozícii prekladateľ alebo tlmočník - hlavná náplň práce sú preklady a tlmočenie

Potvrdenie od dvoch riadnych členov SAPT, ktorí vás odporúčajú. V prípade, že členov SAPT nepoznáte, môžete sa obrátiť na sekretariat@ignore-mesapt.sk, kde vás budeme informovať o ďalšom postupe. V našich radoch radi privítame kolegov, ktorí zdieľajú naše stavovské hodnoty. 

Prečítajte si naše základné dokumenty. Podaním prihlášky vyjadrujete súhlas so: stanovami, etickým kódexom a štandardnými podmienkami poskytovania prekladateľských a tlmočníckych služieb.

Členské vo výške 50 eur sa platí na kalendárny rok.

Nových členov prijíma Výkonný výbor na svojom zasadnutí v júni a v decembri každého roku.  Členovia prijatí v júni platia plné členské za aktuálny kalendárny rok.