Úradný prekladateľ a advokát, lektor anglickej právnej terminológie

Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore právo rigorózna skúška z medzinárodného práva všeobecná štátna jazyková skúška z anglického jazyka International Legal English Certificate - C1 skúška úradného prekladateľa skúška úradného prekladateľa
Prax:
prekladateľská prax od r. 2005 vlastná prekladateľská spoločnosť od r. 2009 činnosť úradného prekladateľa od r. 2013
Rodný jazyk:
Slovenčina
Preklad:
Angličtina do/z Slovenčina  
Angličtina do/z Slovenčina  (Úradné preklady => Úradný (súdny) prekladateľ)
Slovenčina do/z Angličtina  (EU => EU)
Angličtina do/z Slovenčina  (Humanitné vedy => Právo)
Angličtina do/z Slovenčina  (Ekonómia => Ekonómia)
Angličtina do/z Slovenčina  (Ekonómia => Marketing)
Akreditácia:
Tlmočenie:
Preklad:
Angličtina do/z Slovenčina