Užitočné odkazy

On-line slovníky

http://slovnik.juls.savba.sk - slovník slovenského jayzka
http://www.forma.sk/onlines/slex/ - elektronický slovník slovenského jazyka
http://dictionary.cambridge.org/ - Cambridge Online Dictionary
http://www.m-w.com/dictionary.htm - Merriam-Webster Dictionary
http://www.freedict.com/ - zoznam 16 on-line slovníkov
http://korpus.juls.savba.sk - slovenský národný korpus

Preklady a tlmočenie v inštitúciách EÚ

http://europa.eu/interpretation/index_en.htm Tlmočenie pre Európsku komisiu
http://www.europarl.europa.eu/multilingualism/interpretation_sk.htm Tlmočenie pre Európsky parlament
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_12357/ Tlmočenie pre Európsky súdny dvor
http://europa.eu/interpretation/accreditation_en.htm Informácie o medziinštitucionálnom teste pre tlmočníkov
http://ec.europa.eu/translation/index_en.htm Prekladanie pre Európsku komisiu
http://www.europarl.europa.eu/multilingualism/trade_of_translator_sk.htm Prekladanie pre Európsky parlament
http://www.cdt.europa.eu Prekladateľské centrum inštitúcií EÚ v Luxemburgu
www.eubrussels.mfa.sk Informácie zo Stáleho zastúpenia SR v Bruseli, kde sú uvedené informácie o možnosti práce v Európskych inštitúciách

Organizácie združujúce tlmočníkov a prekladateľov

http://www.jtpunion.org Jednota tlmočníkov a prekladateľov
http://www.sspol.sk Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry
http://www.sspul.sk Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry
http://www.aiic.net Medzinárodná asociácia konferenčných tlmočníkov
http://www.fit-ift.org Medzinároda federácia prekladateľov
http://www.universitas.org Rakúske združenie prekladateľov a tlmočníkov
http://www.iti.uk.org Britská spoločnosť prekladateľov a tlmočníkov
http://www.atanet.org Asociácia amerických prekladateľov

Školy a odborné inštitúcie

http://www.ff.ukf.sk/otr/index.htm - Oddelenie translatológie FF UFK Nitra
http://www.ff.unipo.sk/index.php - Filozofická fakulta Prešovskej univerzity
http://www.fphil.uniba.sk/ - Filozofická fakulta Univerzity Komenského
http://www.fhv.umb.sk/app/index.php?ID=401 - Fakulta humanitných vied UMB
http://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/tlmocnicky-ustav/ - Filozofická fakulta UPJŠ

Rôzne

http://ec.europa.eu/translation/index_en.htm - takmer všetko, čo prekladateľ a tlmočník potrebuje nájsť. Obsahuje linky na Celex, Taiex a mnohé ďalšie terminologické zdroje, jednoducho skvelý portál
http://curia.europa.eu/ - stránka Súdneho dvora obsahujúca anotácie rozsudkov, linky na judikatúru a ďalšie veľmi užitočné informácie
http://europa.eu/eur-lex/lex/ - kompletná legislatíva EÚ
http://www.radaeuropy.sk/ - stránka informačnej kancelárie Rady Európy